NÖTÖBRON

De flesta av de åländska broarna är så kallade platt- eller balkbroar av betong, nu även Nötöbron som tidigare var av trä.

Nötöbron ersätter den gamla Nötöbron som var rötskadad. Bron går mellan Nötö och Jydde på Åland. Formmax har levererat 25 st. H33-balkar ända upp till 25,0 m längd. Upplagen var med L21 stämptorn och egen konstruktion av stålbalkar.

H33 Fackverksbalk

H33 fackverksbalk är framtagen för att klara betonggjutningar med fria spännvidder mellan upplagspunkterna från 12,0 m upp till 30,0 meter. Till följd av sin konstruktion är den mångsidigt användbar och har använts som gångbrygga för personer och flera andra lösningar.

L21 Laststöd

L21 är ett stämptorn med en tillåten last på upp till 210 kN. Stödets basmått är 25 x 25 cm. Huvudkomponenterna är tre mellandelar, två typer av toppstycken och en spindel. Alla delar förbinds enkelt med L21-skarvbultar. Till L21 stämptorn kan våra Monteringsstöd användas.

Säkert arbete

För oss på Formmax är det högsta prioritet att göra arbetet ute på byggarbetsplatserna säkrare. Därför pågår ett ständigt utvecklande av produkter, metoder, instruktioner m.m. för att hitta förbättringar. Fortfarande finns det mycket att göra inom säkerhetsarbetet.