Genom att stötta goda initiativ förändrar vi vår egen attityd och inspirerar vår omgivning till samtal och förändring. Sunda värderingar är för oss på Formmax nyckeln till både ett välmående företag och människor.

För oss är säkert arbete A och O, där ingår såväl säkerhetsföreskrifter men också individens välmående. 9 av 10 som dör i arbetsplatsolyckor är män. Machokulturen är en av orsakerna till antalet olyckor, det visar såväl statistik som forskning. Vi tror att som en ledande aktör inom vår bransch kan vi uppmana fler att våga prata, agera och tillsammans förändra. 

Initiativ genom åren

Genom att stötta organisationer som arbetar för att minska orättvisor hoppas vi dra vårt strå till stacken till förbättringar i samhället. För oss som företag är det en självklarhet att bidra och verka som goda förebilder. 

2016 - Musikhjälpen - Barn i kring har rätt att gå i skolan.
2017 - Musikhjälpen - Barn är inte till salu
2019 - Non violence
2020 - Unicef - överlevnadspaket
2021 - Unizon/Kvinnohuset
2022 - Vår egen 10-årskampanj till förmån för Mind

Stötte-frågor till fikarasten

I samband med vårt 10-årsjubileum 2022 valde vi att stötta Mind som arbetar med att belysa och förebygga psykisk ohälsa.  Som en del i kampanjen tog vi fram Stötte-kakor som delades ut på byggarbetsplatser och Stötte-kort.  Korten består av  några enkla frågor eller påståenden, som kan hjälpa till att börja prata om psykisk hälsa- och ohälsa, vid fikat. Ladda ner STÖTTE-FRÅGORNA och skriv ut. Ta er tid att prata om psykisk hälsa- och ohälsa och vad det kan betyda och hur ni kan förebygga det på just er arbetsplats.

Våra medarbetare – vår stora tillgång till framgång

Utan våra medarbetare och deras olika personligheter skulle vårt företag vara så mycket fattigare. Att alla trivs och har en bra arbetsmiljö är A och O för oss. Vi på Formmax har alltid haft ambitionen att ha en sund syn på människan och samhället. Att bidra till olika organisationer som jobbar med välgörande projekt har alltid legat oss varmt om hjärtat. Vi stödjer inte bara ditt bygge utan vi stödjer även människor.