INTEGRITETSPOLICY

Policy för hantering av personuppgifter

Våra samarbetspartners, personal och potentiella medarbetare ska känna sig trygga när de anförtror Formmax personuppgifter.

Hanteringen

Formmax behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål. För att kunna ge bästa tänkbara service, och svara på dina frågor om Formmax, sparar vi din data för att kunna återkoppla till dig i din förfrågan så snart som möjligt. Vi använder oss även av din data i marknadsföringssyfte, det kan exempelvis vara för att kunna komma i kontakt med dig när det gäller information om Formmax. Det är därför nödvändigt att behålla din data då vi har gemensamt intresse i att hålla kontakten. Typ av data som berör den här delen kan exempelvis vara e-mail adresser och telefonnummer. Formmax lämnar inte ut dina personuppgifter till andra om det inte finns någon laglig skyldighet för sådan information. All behandling av data utförs inom EU.

Vad är Cookies?

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Samtycke

När så krävs eller det annars är lämpligt erhåller Formmax samtycke innan behandlingen av personuppgifter påbörjas. De gånger du givit ditt samtycke till oss för behandling av dina personuppgifter så kan du även återkalla ditt samtycke. Återkallar du ditt samtycke raderar vi dina personuppgifter.

Information om personuppgifterna

I samband med att kunden första gången lämnar sina personuppgifter till Formmax får kunden information om behandlingen, till exempel information om vem inom Formmax som är ansvarig för behandlingen och för vilka ändamål personuppgifterna behandlas.

Personuppgiftsombud

Formmax har utsett ett så kallat personuppgiftsombud, som har till uppgift att se till att Formmax behandling av personuppgifter är korrekt och förenlig med gällande regler.

Tillgång till personuppgifterna

Inom Formmax ska så få som möjligt ha tillgång till kunders personuppgifter. Formmax har även serviceavtal med bolag som behandlar personuppgifter för Formmax räkning. Dessa avtal innehåller bestämmelser om sekretess och säkerhet vid behandling av personuppgifter. Det är vidare alltid Formmax som ansvarar för behandlingen och kunden kan vända sig till Formmax med frågor om behandlingen.

Gallring

Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra lagkrav eller de ändamål som uppgifterna samlades in för. Således gallras uppgifterna i ett kundregister när ett kundförhållande har upphört. Uppgifterna kan dock behöva sparas för annat ändamål, till exempel för bokföringsändamål.

Säkerhet

De uppgifter som anförtros Formmax behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till uppgifterna och skydd finns både mot intrång och förstöring av uppgifterna. Personuppgifterna överförs inte till någon utanför Formmax, i annat fall än de som har angivits ovan under rubriken ”Tillgång till personuppgifterna”. Vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av vår webbplats. Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.

 

Personuppgiftsansvarig

Formmax AB
Organisationsnummer: 556884-1067
Maskingatan 6, SE-702 86 Örebro
Sverige

 

LADDA NER VÅR POLICY FÖR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER