BLAND DE ÅTGÄRDER VI GJORT DEN SENASTE TIDEN ÄR: Skärpta kontroller av svetsar m.m. vid returhantering  /  Bandning av samtliga stöd i häckarna vid leverans /  Tillverkning av en säkerhetsaffisch / Samarbete med expanderleverantör för att uppfylla kraven för infästningarna  /  Tillverkning av svetsfäste med svetsinstruktion för montage i stål.

SÄKRARE ARBETE

För oss i Formmax är det högsta prioritet att vi kan hjälpa till för att göra arbetet ute på byggarbetsplatserna säkrare.

Därför pågår hos oss tillsammans med våra kunder ett ständigt utvecklande av produkter, metoder, instruktioner m.m. för att hitta förbättringar. Fortfarande finns det mycket att göra inom säkerhetsarbetet.

Demontageband

Reflexbandet har den tryckta texten ”FÅR DEMONTERAS” och fästs enkelt runt monteringsstöd eller stämp. Bandet är ett så kallat ”slap-wrap” och är återanvändningsbart. Ett enkelt sätt att göra byggarbetsplatsen säkrare.

Formmaxhäck

Formmaxhäcken är att se som en ersättning eller komplement till vanliga pallar med pallkrage. Formmaxhäcken gör hanteringen ute på bygget säkrare och det blir lättare att hålla ordning på materialet. Vi kan skicka upp till 180 klickfästen i en Formmaxhäck.

 

Produktpärm

Vi har även en pärm där vi samlat alla våra olika produkter. Vi förändrar och utökar ständigt vår hyrespark och i och med pärmen kan ni uppdatera inlagan med de senaste produktbladen. Hör av er till oss så skickar vi gärna en uppdaterad pärm.