I April 2012 grundas Formmax AB av Mats Hamrén, Tommy Olsson och Rolf Hillberg. Vår inriktning och strategi är att Formmax AB ska verka som en solid leverantör av hyr-material inom prefabmontage till den svenska byggindustrin. Vi lägger stort fokus på säkerhet och personlig och engagerande service.

Ett exklusivt avtal med Hünnebeck tecknas och därmed bygger vi vårt första hyr-lager i tegelbrukets lokaler i Hallsberg där vi också har vårt huvudkontor. Ett säljkontor i Stockholm inrättas.