...inom både lagerstyrning och administration. Bland produktnyheterna märks L21-stämptorn och demontagebandet. Vi börjar också att samla våra användningsriktlinjer i Formmax-pärmar vilket underlättar att hålla ihop informationen ute på byggena.