...och lager till Maskingatan i Örebro. Här får vi både större och bättre kontor/lager, personalutrymmena är också bättre anpassade för vår typ av verksamhet. Hemsidan byggs om för bättre funktionalitet och ökad kundanpassning. Under året utökar vi hyrparken ytterligare med traditionella stålstämp och träbalkar med tillbehör.