Poolen i Solna, Citygate och  Liseberg hotell i Göteborg samt Aqua kontor i Malmö.
Övriga projekt; Mejerivägen (Vimmerby), Obbola (Umeå), Forskaren (Eskilstuna), Kv. Nattugglan, bostäder (Stockholm), Sliglager (Svappavaara),  KV9, Bostäder (Kiruna), Poolen (Solna), Fängelse (Hall), Sävenäs bostäder (Göteborg)