Draken hotell, Göteborg
Övriga projekt; Badhus (Kristianstad), IT-huset (Örebro), Björkhaga bostäder (Stockholm), Sahlgrenska sjukhuset (Göteborg), Biltema (Kristianstad), Fängelse (Sala)