”Ni är något stort på spåren”

Hünnebeck väljer att lägga ner sin verksamhet i Sverige. Vi däremot ser en fantastisk möjlighet för oss att starta vår egen verksamhet. Det var en stor risk, på närmare 13,3 miljoner kronor som affären skulle kosta oss, men både vi och banken trodde starkt på vår affärsidé. Den 18 april köpte vi loss allt material från Hünnebeck och Formmax startade sin verksamhet. Vi började med att fakturera då Hünnebecks "gamla" kunder nu var våra kunder. Vår nya logo ersatte Hünnebecks och därmed startade vår historia:)